Chứng nhận cuộc thi giáo án Elearning

Lượt xem:

Đọc bài viết

Bài giảng e-Learning (là sản phẩm được tạo ra từ các phần mềm thiết kế bài giảng e-learning); Video bài giảng (là bài giảng được giáo viên thiết kế và ghi hình dưới dạng video). Mỗi sản phẩm kèm theo Kế hoạch bài dạy (giáo án). Các nhà giáo đăng ký, nộp sản phẩm dự thi theo hình thức trực tuyến trên Hệ tri thức Việt số hóa tại địa chỉ igiaoduc.vn.

Kho học liệu số của Hệ tri thức Việt số hóa (igiaoduc.vn) bắt đầu mở tiếp nhận sản phẩm dự thi từ ngày 30/9/2021 đến hết ngày 30/10/2021. Thời hạn cuối cùng Ban Tổ chức tiếp nhận sản phẩm dự thi là 24h00 ngày 30/10/2021. Ban Tổ chức có thể thay đổi thời gian cho phù hợp với tình hình thực tế. Mọi thông tin liên quan đến cuộc thi, sản phẩm dự thi đều được Ban Tổ chức công bố trên hệ thống igiaoduc.vn.