Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
01 TN-NVX 30/05/2020 Thông báo, Nay Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân kê khai các danh mục sách giáo khoa lớp 1 được lựa chọn và sử dụng năm học 2020 - 2021
119/TB-SGDĐT 19/01/2018 Thông báo, Thông báo Kết luận của ông Phạm Đăng Khoa – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk tại Hội nghị phổ biến, quán triệt công tác chuẩn bị các điều kiện áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới