Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
11 09/04/2022 Kế hoạch, KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH DẠY VÀ HỌC ỨNG PHÓ VỚI DỊCH BỆNH COVID-19( Điều chỉnh lần 6)
438 25/03/2022 Báo cáo, Tổng hợp phiếu lựa chọn SGK lớp 3
10 22/03/2022 Kế hoạch, Kế hoạch lựa chon sách giáo khoa lớp 3
4a,4b 18/03/2022 Quyết định, QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban giám khảo Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường, năm học 2021-2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường, năm học 2021-2022
66 31/12/2021 Kế hoạch, KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH DẠY VÀ HỌC ỨNG PHÓ VỚI DỊCH BỆNH COVID-19( Điều chỉnh lần 4)
11a 25/12/2021 Kế hoạch, Kế hoạch trường học hạnh phúc
64 18/12/2021 Kế hoạch, KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH DẠY VÀ HỌC ỨNG PHÓ VỚI DỊCH BỆNH COVID-19( Điều chỉnh lần 3)
62 30/11/2021 Kế hoạch, ke_hoach_day_va_hoc_ung_pho_voi_dich_benh_COVID-19 ( Điều chỉnh lần 2)
62 30/11/2021 Kế hoạch, KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH DẠY VÀ HỌC ỨNG PHÓ VỚI DỊCH BỆNH COVID-19( Điều chỉnh lần 2)
50 08/11/2021 KẾ HOẠCH VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2022
26 20/10/2021 Quyết định, QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường
23 01/10/2021 Quyết định, QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành quy chế công tác văn thư
Trang 1 / 3123»