Trong đời sống của mỗi chúng ta, sách là kho tàng tri thức, là sản phẩm văn hóa tinh thần đóng vai trò rất quan trọng. Có thể nói sách là người thầy dạy cho chúng ta cách sống, cách làm người, hướng tới những giá trị nhân văn cao cả; Sách là người bạn gần gũi chia sẻ niềm vui, nỗi buồn của mỗi chúng ta. Vì thế, từ lâu đọc sách đã trở thành một nhu cầu thiết yếu của mỗi người. Không ai có thể phủ nhận được giá trị của sách và thế giới kì diệu mà mỗi trang sách mang đến. Việc phát triển văn hoá đọc, nhất là đối với trẻ em là điều vô cùng cần thiết. Hưởng ứng ngày Sách và Văn hóa đọc Việt nhằm tôn vinh giá trị ý nghĩa và tầm quan trọng của sách và “ Văn hóa đọc” trong đời sống tinh thần của con người. Khuyến khích đưa phong trào đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp văn hóa trong mọi tầng lớp nhân dân Thủ đô. Chính vì vậy, thực hiện Kế hoạch năm học của trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân và Kế hoạch hoạt động của thư viện nhà trường năm học 2022. – 2023 Thư viện trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân xây dựng Kế hoạch tổ chức “Ngày hội đọc sách năm học 2022- 2023”. “Ngày hội đọc sách” sẽ góp phần đưa văn hóa đọc trở thành thói quen cho các con học sinh, rèn cho các con biết chọn những loại sách báo có nội dung tốt, tính giáo dục cao phù hợp với lứa tuổi, đồng thời giúp các con học tập những gương tốt việc tốt, các nhân vật sự kiện lịch sử, thế giới tự nhiên khoa học,… để phục vụ tốt trong việc học tập nâng cao kiến thức hình thành nhân cách của các con. Qua đó, góp phần tuyên truyền giáo dục cho các con về việc đọc sách cũng như trân trọng, giữ gìn và bảo vệ sách. Ngày hội đọc sách sẽ không chỉ thấm sâu trong tiềm thức mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường mà còn lan tỏa tới các bậc phụ huynh, tới những người yêu sách.

Trong đời sống của mỗi chúng ta, sách là kho tàng tri thức, là sản phẩm văn hóa tinh thần đóng vai trò rất quan trọng. Có thể nói sách là người thầy dạy cho chúng ta cách sống, cách làm người, hướng tới những giá trị nhân văn cao cả; Sách là người bạn gần gũi chia sẻ niềm vui, nỗi buồn của mỗi chúng ta. Vì thế, từ lâu đọc sách đã trở thành một nhu cầu thiết yếu của mỗi người. Không ai có thể phủ nhận được giá trị của sách và thế giới kì diệu mà mỗi trang sách mang đến. Việc phát triển văn hoá đọc, nhất là đối với trẻ em là điều vô cùng cần thiết. Hưởng ứng ngày Sách và Văn hóa đọc Việt nhằm tôn vinh giá trị ý nghĩa và tầm quan trọng của sách và “ Văn hóa đọc” trong đời sống tinh thần của con người. Khuyến khích đưa phong trào đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp văn hóa trong mọi tầng lớp nhân dân Thủ đô. Chính vì vậy, thực hiện Kế hoạch năm học của trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân và Kế hoạch hoạt động của thư viện nhà trường năm học 2022. – 2023 Thư viện trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân xây dựng Kế hoạch tổ chức “Ngày hội đọc sách năm học 2022- 2023”. “Ngày hội đọc sách” sẽ góp phần đưa văn hóa đọc trở thành thói quen cho các con học sinh, rèn cho các con biết chọn những loại sách báo có nội dung tốt, tính giáo dục cao phù hợp với lứa tuổi, đồng thời giúp các con học tập những gương tốt việc tốt, các nhân vật sự kiện lịch sử, thế giới tự nhiên khoa học,… để phục vụ tốt trong việc học tập nâng cao kiến thức hình thành nhân cách của các con. Qua đó, góp phần tuyên truyền giáo dục cho các con về việc đọc sách cũng như trân trọng, giữ gìn và bảo vệ sách. Ngày hội đọc sách sẽ không chỉ thấm sâu trong tiềm thức mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường mà còn lan tỏa tới các bậc phụ huynh, tới những người yêu sách.

Lượt xem:

Trong đời sống của mỗi chúng ta, sách là kho tàng tri thức, là sản phẩm văn hóa tinh thần đóng vai trò rất quan trọng. Có thể nói sách là người thầy dạy cho chúng ta cách sống, cách làm người, hướng tới những giá trị nhân văn cao cả; Sách là người bạn gần gũi chia sẻ niềm vui, nỗi buồn của mỗi chúng ta. Vì thế,... ...