Công tác dọn vệ sinh đón học sinh đi học trở lại sau dịch Covid – 19

Lượt xem:

Đọc bài viết

Nhà trường đã tổ chức dọn dẹp định kỳ để chào đón học sinh đi học trở lại sau đại dịch Covid – 19. Công tác thực hiện khẩn trương và nhanh chóng.