Công tác đo thân nhiệt cho học sinh. Đón các em trở lại trường sau thời gian học trực tuyến

Lượt xem:

Đọc bài viết

Công tác đo thân nhiệt cho học sinh. Đón các em trở lại trường sau thời gian học trực tuyến