uyền trẻ em và phòng ngừa lao động trẻ em trong sản xuất cà phê tại tỉnh Đăk Lăk

Lượt xem:

Đọc bài viết

Học sinh tham gia cuộc thi vẽ tranh Quyền trẻ em và phòng ngừa lao động trẻ em trong sản xuất cà phê tại tỉnh Đăk Lăk trong không khí vui tươi. Với nhiều tác phẩm xuất sắc thể hiện tình yêu quê hương đất nước và biển đảo Việt Nam.

Dưới đây là một số hình ảnh cuộc thi.